Ágripavefur / Abstracts

Titill erindis/ Title of poster/talk

Kynnir / Presenter

Ertu nemandi? / Are you a student?
Já / yes
Verðlaun verða veitt fyrir besta nemandaframlagið / Award will be given for the best student contribution

Tengiliður / Corresponding author *

Netfang tengiliðs / Email address of corresponding author *

Höfundalisti / List of authors *
T.d. Jón Jónsson (1), Gunna Gunnarsdóttir (1,2)

Starfsvettvangur / Affiliations *
T.d. 1. Háskólinn á Svalbarða, 2. Rannsóknarstofnun Íslands

Hvernig framlag? / Type of contribution

Ágrip / Abstract *

Sérsvið líffræði / Biological topics
Veldu allt að tvo flokka sem lýsa rannsóknum þínum best / choose up to two categories which best describe your research. Haldið niðri ctrl eða option takka til að velja fleiri en einn flokk / Hold down ctrl or option key to select multiple items

ATH Höfundar eru vinsamlega beðnir að takmarka ágripatextann við 1500 stafi (bil) og fylgja öðrum leiðbeiningum á innsendingarsíðunni um framsetningu.

Ágrip geta annað hvort verið á íslensku eða ensku. Erindi eða veggspjöld skulu vera á sama tungumáli og ágripið. Erindum og veggspjöldum verður raðað í málstofur eftir fagsviðum og tungumáli. Ágripin verða aðgengileg á vef líffræðifélagsins og titlar í prentaðri dagskrá ráðstefnunar. Ágripabók verður ekki prentuð.

Fjöldi erinda er takmarkaður og því getur hver einstaklingur aðeins flutt eitt erindi (sá sami má gjarnan flytja erindi og kynna veggspjald eða spjöld). Af sömu ástæðum áskilja skipuleggjendur sér einnig rétt til að stinga upp á því að ágrip sem send voru inn sem erindi, verði frekar kynnt sem veggspjald.
————

ATTN We kindly ask authors to limit the abstract text to 1500 characters (incl. spaces), and adhere to other formatting instructions on the submission page.

The abstracts can be in either English or Icelandic, but must represent the language that the paper will be presented in. We will arrange contributions according to both topics and language. The abstracts will be available online, on the conference page on biologia.is, but titles and author lists will be posted in the conference schedule booklet.

As the number of slots for talks is limited, we urge authors to submitt one abstract for one talk (as presenter). For the same reason the conference organizers may not accept all presentations for talks, and suggest some be presented as posters instead.