Lög félagsins

 

1) Félagið heitir Líffræðifélag Íslands. Heimili þess og varnarþing eru í Reykjavík.

2) Tilgangur félagsins er að efla þekkingu á líffræði, að auðvelda samband og skoðanaskipti milli félaga sinna og að auðvelda tengsl þeirra við erlenda aðila með svipuð áhugamál.

3) Félagar geta orðið allir þeir sem áhuga hafa á líffræði og vilja stuðla að framgangi hennar.

4) Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum. Kjörtímabilið er tvö ár og skulu stjórnarmenn vera kosnir á aðalfundi félagsins. Annað árið skal kjósa formann og tvo stjórnarmenn, og hitt árið tvo stjórnarmenn sem gegna hlutverki gjaldkera og vefstjóra. Annað hvert ár skal kjósa skoðunarmann reikninga.

5) Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok nóvember ár hvert og skal boðaður í tölvupósti sem sendur er á póstlista félagsmanna með tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Lagðir fram skoðaðir reikningar félagsins
  3. Lagabreytingar
  4. Kosning stjórnar og skoðunarmann reikninga
  5. Önnur mál

Lögum félagsins má einungis breyta á aðalfundi og þarf til þess einfaldan meirihluta fundarmanna. Tillögur til lagabreytinga skulu fylgja fundarboði.

6) Verði félaginu slitið skulu eignir þess renna í Tækjakaupasjóð líffræðinema við HÍ og verði þeim varið til að styrkja kaup á rannsóknartækjum sem nýtast líffræðinemum í námi sínu.

                                                    

Samþykkt á aðalfundi félagsins 16. nóv 2018.