Lög félagsins

Lög Líffræðifélags Íslands

1) Félagið heitir Líffræðifélag Íslands. Heimili þess og varnarþing eru í Reykjavík.

2) Tilgangur félagsins er að efla þekkingu á líffræði, að auðvelda samband og skoðanaskipti milli félaga sinna og að auðvelda tengsl þeirra við erlenda aðila með svipuð áhugamál.

3) Félagar geta orðið allir þeir sem áhuga hafa á líffræði og vilja stuðla að framgangi hennar.

4) Stjórn félagsins skipa formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og ritstjóri fréttabréfs. Skulu þeir kosnir á aðalfundi félagsins til eins árs í senn, hver í sínu lagi. Auk þess skulu líffræðinemar skipa einn

fulltrúa í stjórn félagsins.

5) Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir apríl lok ár hvert og skal boðaður skriflega eða í tölvupósti með tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Dagskrá

aðalfundar skal vera sem hér segir:

a. Skýrsla stjórnar.

b. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.

c. Lagabreytingar.

d. Kosning stjórnar og tveggja endurskoðenda.

e. Inntaka nýrra félaga.

f. Ákvörðun félagsgjalda.

g. Önnur mál.

Lögum félagsins má einungis breyta á aðalfundi og þarf til þess einfaldan meirihluta fundarmanna. Tillögur til lagabreytinga skulu

fylgja fundarboði.

6)

a) Aðalfundur ákveður árgjald til félagsins. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungis þeir sem greitt hafa árgjald. Þeir sem ekki hafa greitt árgjald til félagsins í tvö ár í röð falla sjálfkrafa út af félagaskrá og teljast þá ekki lengur félagar.

b) 15% árgjalda ár hvert renna í Tækjakaupasjóð líffræðinema í HÍ.

7) Verði félaginu slitið skulu eignir þess renna í Tækjakaupasjóð líffræðinema við HÍ og verði þeim varið til að styrkja kaup á rannsóknatækjum sem nýtast líffræðinemum í námi sínu.

Samþykkt 2006.