Líffræðifélag Íslands
Líffræðiráðstefnan 2013
Erindi 83 Það er kúnst að kenna vel: Kynning á 5e kennsluaðferðinniHrefna Sigurjónsdóttir (hrefnas@hi.is)

Háskóli Íslands, Mvs.

Fjallað verður um s.k. 5e kennsluaðferð, sem félag raungreinakennara og BSCS (Biological Science Curriculum Study ) í USA  hafa mælt með síðan snemma á 9. áratugnum (Bybee o.fl. 2006).  Aðferðin byggir á rannsóknum á því hvernig fólk lærir og  rannsóknum á kennslu þar sem framkvæmd og árangur aðferðarinnar er metinn.  Um er að ræða 5 stig í kennslunni : engage (kveikja áhuga), explore (kanna), explain (kryfja), elaborate (kafa meira) og evaluate (kunnátta metin).  Hvert stig þjónar ákveðnu hlutverki og rannsóknir hafa sýnt að kennslan  verður samfelld og merkingarbær og stuðlar að góðum skilningi nemenda á vísindum og tækni, aukinni færni og jákvæðu viðhorfi til vísinda. Í fyrirlestrinum verður hvert stig skilgreint nánar. Greint verður frá hvað einkennir vinnubrögð kennara og nemenda þar sem kennari leggur upp með þessa aðferð og það borið saman við s.k. útlistunaraðferð sem er líklega algengasta kennsluaðferðin enn þann dag í dag á unglingastigi, í framhaldsskóla og í háskóla.  Að lokum verður bent á dæmi um skipulag í líffræðikennslu þar sem gengið er út frá þessari hugmyndafræði (Björg Haraldsdóttir 2010).